MEATMASTER VEILINGS, KEURINGS EN RASSTANDAARDE

Hierdie is net in kort om te verduidelik wat die punte is waarna opgelet en in ag geneem moet word wanneer kopers na ‘n Meatmaster veiling gaan. Ook ‘n paar punte wat telers in ag moet neem as hulle diere vir keuring voorjaag en deelneem aan ‘n veiling.

RASSTANDAARDE

Hier volg n kort opsomming van die rasstandaarde. Meatmaster keurders gebruik dit as ruglyn. Omdat produksie en funksionaliteit die belangrikste eienskappe van die Meatmaster ras is kan die keurder egter ander punte uitwys wat nie noodwendig spesifiek in die standaarde omskryf word nie, maar funksionaliteit of produksie mag beinvloed.

1. Kleur en Pigmentasie. Enige kleur of kombinasie van kleure is aanvaarbaar. Goeie pigmentasie is belangrik veral rondom die oe, waar geen pink toegelaat word nie.

2. Kop en Horings. Ooie moet vroulik wees en Ramme manlik, Horings is aanvaarbaar in albei geslagte,net nie te swaar nie.

3. Bedekking. Bedekking moet verkieslik bestaan uit kort haar met onderlaag van fyn dons. Dik vaste wol is nie aanvaarbaar.

4. Bouvorm en Bene. Gemiddelde grootte, met funksionele, doeltreffende bouvorm. Bene moet goed geplaas wees om lang afstande te kan loop.

4.1 Bouvorm van Ramme. Ramme moet manlik wees, met wigvorm na voor d.w.s. Swaarder in die voorkwart as agter.

4.2 Bouvorm van ooie. Ooie moet vroulik wees,oor kudde-instink beskik ,en na agter wig.

5. Agterlyf. Die agterlyf moet vlesig wees d.w.s. Goed gevul sonder vet lokalisasie op die kruis.

6. Reproduksie organe. Testis by ramme moet goed gevorm en sonder afwykings wees. By ooie moet die eier goed gevorm en aangeheg wees sonder afwykings.

7. Stert. Stert moet goed geheg wees,dit moet verkieslik n netjiese wigvorm he,wat nie te vet is nie. Goeie aanhegting is belangrik.

Gevolgtrekking. Soos gesien kan word in die rasstandaarde van die Meatmaster,is daar nie plek vir ‘fancy points’ nie. Daar word eenvoudig bepaal dat die Meatmaster funksioneel en produktief moet wees.

VEILINGS

Die Meatmaster Telers Genootskap van Namibië het ‘n baie unieke keurings stelsel ingestel wat daarop gemik is om die koper gerus te stel dat die diere wat op ‘n Meatmaster stoet veiling aangebied word, deur ‘n Meatmaster senior keurder gekeur is en dat die diere voldoen aan die rasstandaarde.

Alle gekeurde diere kry ‘n rooi, ronde, genommerde genootskap plaat aan die regter-oor. Op die plaat verskyn ‘n nommer aan die een kant en MMTGN op die anderkant. Daardeur kan ons probleme wat na die veiling mag opduik vinnig opspoor en oplos.

Let asseblief daarop dat diere wat nie ‘n genootskap plaat aan die regter-oor het nie, nie onder die beskerming van die Meatmaster Telers Genootskap van Namibië verkoop word nie en dus ook nie as ‘n Meatmaster gereken kan word nie.

VEILINGSVOORWAARDES

Alle Telers moet aan die volgende voorwaardes voldoen alvorens hulle diere op ‘n stoetvee veiling wil aanbied.

1. Telers moet lid wees van die Meatmaster Telers Genootskap van Namibie ( MMTGN )
2. Ramme moet binne 3 maande voor die veiling vir Bruccella Ovis en Militensis getoets wees.
3. Ooie 2 tand en ouer moet sigbaar drantig wees of dragtig geskandeer wees.
4. Bloedtoets sertifikate en dragtigheids sertifikate moet dag van keuring beskikbaar wees sodat die keurder dit kan sien en hom/haar vergewis dat alles in orde is. Die sertifikate moet ook aan die kantoor gestuur word.
5. Elke dier wat voorgejaag word v ir keuring moet n ID nommer in die oor he.
6. Diere moet deur n senior Meatmaster keurder gekeur word nie langer as 2 weke voor die veiling nie.Indien diere nie verkoop en na n volgende veiling geneem word, moet hulle weer gekeur word vir die volgende veiling.
7. Gekeurde diere word voorsien van n Genootskaps keuringsplaatjie.
8. Keurings fooie is as volg. N$ 25.00 per dier voorgejaag. N$ 5.50 per kilometer mylgeld en N$ 300.00 daggeld.
9. N$ 25.00 per kop kommissie per dier verkoop word ook verhaal.

Die Meatmaster Telersgenootskap Namibië

Skakels

Kontak ons

  Meatmaster Telersgenootskap,
Posbus 17, Mariental,
Namibië

   081 262 4146

   Stuur vir ons 'n e-pos